602 369 191
Kladenská 72 Buštěhrad
 

Provozní řád

Tento řád upravuje smluvní vztahy stran a stanovuje podmínky, za nichž jsou místa placeného stání provozována a parkujícími užívána.

I. Umístění

Parkoviště se nachází na pozemku parc. č. 1822/1.

 

II. Vlastník

Vlastníkem parkoviště je Air-Parking s.r.o. se sídlem Hlavní 130, Stehelčeves 273 42, IČ: 28465938

 

III. Správce

Air-Parking s.r.o. Hlavní 130, Stehelčeves, tel.602719196

 

IV. Parkoviště

Parkoviště je soukromým parkovištěm, které je placené a organizované vlastníkem. Parkoviště je určeno pro parkování osobních automobilů na vyhrazených  plochách.

 

V. Práva a povinnosti vlastníka

1. vlastník povinen:

 

 • zajistit řádný a bezproblémový vjezd a odjezd z parkoviště,
 • organizovat vjezd na parkoviště,
 • zajistit stálou obsluhu vjezdu na parkoviště,
 • udržovat parkovací místa ve stavu způsobilém užívání,
 • řádně vyvěsit tento provozní řád.

2. vlastník odpovídá za:

 • ztrátu či odcizení vozidla, jeho součástí a příslušenství.

3. vlastník je oprávněn:

 • zakázat vjezd vozidla, které není oprávněno užívat parkovací stání na parkovišti,
 • nechat odstranit na náklad a nebezpečí vlastníka vozidlo, které není oprávněno na parkovišti setrvávat,
 • zamezit vjezdu vozidla ve stavu, který potenciálně může způsobit škodu vlastníkovi na samotném parkovišti, či ostatním uživatelům parkovacích míst, či ve stavu, kdy z toho automobilu unikají provozní kapaliny, palivo apod., které nemá řádnou SPZ, či které není zabezpečeno řádně proti odcizení v souladu s příslušnými právními předpisy, či vykazuje jiné vlastnosti, které vedou k obavě ze stavu tohoto vozidla,
 • vydávat závazné pokyny související s provozem na parkovišti.

 

VI. Práva a povinnosti uživatele parkovacího místa

1. uživatel je povinen:

 • řídit se smlouvou o poskytnutí parkovacího stání a tímto provozním řádem,
 • řídit se pokyny pracovníků zajišťujících provoz parkoviště
 • vjet na parkoviště s vozidlem, které je v řádném stavu v souladu s příslušnými právními předpisy,
 • zabezpečit osobní automobil proti samovolnému pohybu, zamknout vozidlo případně dodatečná mechanická zabezpečovací zařízení, uzavřít všechna okna, aktivovat elektronická zabezpečovací zařízení a učinit ostatní možná opatření proti škodě na automobilu,
 • neznečišťovat parkoviště, neprovádět na parkovišti servisní zásahy na vozidle či jeho údržbu, mytí a úkony související,
 • bezodkladně oznámit škodu na vozidle, jeho součástech a příslušenství, případně věcech uložených v automobilu, na pozdější reklamace mimo areal parkoviště, nebude brán zřetel.
 • pří násilném vniknutí do vozidla, při ztrátě nebo odcizení vozidla či jeho součástí a příslušenství nemanipulovat s vozidlem a ohlásit tuto událost příslušné osobě mající službu,

2. Uživatel má právo:

 • na řádný výkon svého užívacího práva na parkovací stání,
 • v souladu se smlouvou obdržet řádný doklad.

 

VII. Poplatek za užívání parkovacího stání

Výše poplatku za užívání parkovacího stání je stanovena platným ceníkem.

 

VIII. Provozní doba parkoviště

Parkoviště má stálou provozní dobu 24 hodin denně.

 

IX. Platnost provozního řádu

Tento Provozní řád nabývá platnosti ke dni 1.1.2022

Ve Stehelčevsi 1.1.2022

Přemysl Rejdík, jednatel společnosti

 
Nahoru
 
 

Nastavení cookies

Abyste na našich stránkách rychle našli to, co hledáte, ušetřili spoustu klikání a nezobrazovaly se vám reklamy na věci, které vás nezajímají, potřebujeme od Vás souhlas se zpracováním souborů cookies, tj. malých souborů, které se ukládají ve vašem prohlížeči. Podle cookies vás na našich stránkách poznáme a zobrazíme vám je tak, aby všechno fungovalo správně a dle vašich preferencí. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

Nastavení